Cek Channel YouTube saya Pak Lukas

Injil Suci Miturut Santo Markus ing Aksara Jawa

 1. Bab ingkang kaping setunggal
 2. Bab ingkang kaping kalih
 3. Bab ingkang kaping tiga
 4. Bab ingkang kaping sekawan
 5. Bab ingkang kaping gangsal
 6. Bab ingkang kaping nem
 7. Bab ingkang kaping pitu
 8. Bab ingkang kaping wolu
 9. Bab ingkang kaping sanga
 10. Bab ingkang kaping sedasa
 11. Bab ingkang kaping setunggal welas
 12. Bab ingkang kaping kalih welas
 13. Bab ingkang kaping tiga welas
 14. Bab ingkang kaping sekawan welas
 15. Bab ingkang kaping gangsal welas
 16. Bab ingkang kaping nem welas

© Biologi Pak Lukas. All rights reserved. Developed by Jago Desain